August 2011

Koliko je turizam big business i koliki znacaj ima za svjetsku ekonomiju, kazuje podatak da je na svakih deset radnika, jedan zaposlen u turizmu. Drugim rijecima, turisticka je industrija najveci poslodavac na Svijetu. Na ovoj strani Bare skoro 21 milijun ljudi direktno radi u turizmu. Prosle je godine Sjedinjene Americke